Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

πᾶς

Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ -> The fool laughs even when there's nothing to laugh at
Menander
Full diacritics: πᾶς Medium diacritics: πᾶς Low diacritics: πας Capitals: ΠΑΣ
Transliteration A: pâs Transliteration B: pas Transliteration C: pas Beta Code: pa=s

English (LSJ)

πᾶσα, πᾶν, Aeol. παῖς,

   A παῖσα Sapph.Supp.13.8,21.2, 20a.14, Alc.Supp.12.6, 25.8 ; Cret., Thess., Arc. fem. πάνσα GDI4976 (Gortyn), IG9(2).234.2 (Pharsalus, iii B.C.), 5(2).343.16 (Orchom. Arc., iv B. C.) : gen. παντός, πάσης, παντός : gen. pl. masc. and neut. πάντων, fem. πᾱσῶν, Ep. and Ion. πᾱσέων, Ep. also πᾱσάων [σᾱ] Od.6.107 : dat. pl. masc. and neut. πᾶσι, Ep. and Delph. πάντεσσι Il.14.246, IG22.1126.22,44; also Locr. πάντεσιν Berl.Sitzb.1927.8 (V B.C.); Delph. πάντεσι SIG452.5 (iii B.C.); πάντοις GDI2652 (Delph., ii B.C.), Tab.Defix.Aud. 75.8 : πᾶν as acc. masc. in LXX, π. ἄνδρα, οἰκέτην, οἶκον, 1 Ki.11.8, Ex. 12.44, Je.13.11. [Dor. and Aeol. πάν [ᾰ] Hdn.Gr.2.12, Pi.O.2.85, Sapph. Oxy.1787 Fr.3 ii 5,al., and Att. in compds., as ἅπᾰν, πάμπᾰν, etc. (but in compds. sts. long in Att., AB416).]—Coll. Pron., when used of a number, all; when of one only, the whole; of the several persons in a number, every.    I in pl., all, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι Il.8.5, etc. ; πάντες ὅσοι . . Od.1.11, etc. ; πάντας ᾧ ἂνπεριτυγχάνῃ, for ὅσοις ἄν, Pl.R.566d : also with the Art., v.infr. B.    2 strengthd. by Advbs., ἅμα πάντες all together, Il.24.253, etc. ;πάντες ἅμα 1.495 (in Prose commonly ἅπαντες, but not always, v. Hdt.9.23, X.Cyr.1.3.10, etc.): with a collect. noun, ἅμα πᾶς ὁ δῆμος D.H.2.14; πάντες ὁμῶς Il.15.98; ὁμοῦ πάντες S.El.715; πάντα μάλα Il.22.115, Od.5.216, etc. ; πάντες ὁμοίως D.20.85, etc.    3 with Sup.,πάντες ἄριστοι all the noblest, Il.9.3, Od.4.272, etc.    4 consisting or composed wholly of, i.e. nothing but, only, φρουρούμενος ὑπὸ πάντων πολεμίων Pl. R.579b; ἐκ πασῶν δυνάμεων συνεστώς Corp.Herm. 13.2; cf.11.2.    II sg., all, the whole, πᾶς δ' ἄρα χαλκῷ λάμπε Il.11.65, cf. 13.191 ; πᾶσα ὕλη all the wood, Hes.Op.511, cf. Th.695, etc. ;πᾶσα ἀληθείη all the truth, Il.24.407, Od.11.507; τὴν φάτνην ἐοῦσαν χαλκέην πᾶσαν all of bronze, Hdt.9.70 ; ἦν ἡ μάχη καρτερὰ καὶ ἐν χερσὶ πᾶσα, ἦν γὰρ τὸ χωρίον πρόσαντες πᾶν, Th.4.43, etc. ; πᾶν κράτος the whole power, sovereign power, S.Ph.142 (lyr.); τὸ πᾶν κράτος Hdt.6.35; μετὰ πάσης ἀδείας D.18.305; πᾶσα ἀνάγκη Pl.Phdr.240a ; πᾶσαι δ' ὠΐγνυντο πύλαι, πᾶσαι γὰρ ἐπῴχατο [πύλαι], the whole gate was open (shut), i.e. the gate was wide open, quite shut, Il.2.809, 12.340, as expld. by Aristarch. ; v. infr. B.    2 as in 1.4, with attraction, ὁ πάντ' ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα βλάβη who is nought but mischief, S.El.301, cf. Ph.622, 927.    III every, οἱ δ' ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες . . πᾶς πέτεται Il.16.265, cf. Od.13.313, S.El.972, E.Ba.1131,1135 ; ἄκουε πᾶς, = ἀκούετε πάντες, Ar.Th.372; πᾶς χώρει Id.Pax 555 : with partit. gen., παντὶ βροτῶν (v.l. βροτῷ) Pi.O.1.100; πᾶς τοῦτό γ' Ἑλλήνων θροεῖ S.OC597 ; τῶν ἀνθρώπων πᾶς D.Chr.3.70; also πᾶς ἀνήρ S.Aj. 1366, Ar.Ra.1125, etc. ; πᾶσα ἀνθρώπου ψυχή Pl.Phdr.249e : with the Art., v. infr. B; πᾶς τις every single one, Thgn.621, Hdt.1.50, 3.79, S.Aj.28, etc. ; πᾶς τις βροτῶν Id.El.984, cf.OC25, etc. ; πᾶς ὅστις . . Id.Aj.1413 ; πᾶν ὅσον . . A.Pr.787, etc.    2 less freq., any one, τὸ μὲν ἐπιτιμᾶν . . φήσαιτις ἂν . . παντὸς εἶναι D.1.16 ; παντὸς ἀνδρός [ἐστι] γνῶναι Pl.Ion 532e ; χαλεπόν τι καὶ οὐχὶ παντός Id.Alc.1.129a ; παντὸς ἀκούοντος . . when any one hears... Ev.Matt.13.19 ; ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν any man's soul, S.Ant.175 ; πάντων ἀποστερεῖσθαι λυπηρόν to be deprived of anything, D.18.5 ; cf. D. 111.2, VI.    B with the Art., in the sense of all, the whole, when the Subst. is to be strongly specified, πᾶς being put either before the Art. or after the Subst., πᾶσαν τὴν δύναμιν all his force, Hdt.1.214 ; τὰ ἀγαθὰ πάντα X.An.3.1.20 (s. v. l.) : with abstract Nouns and others which require the Art., πάντα τὰ μέλλοντα A.Pr.101 ; πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν Th.6.87 ; τὰ τῆς πόλεως π. all the affairs of state, Lys. 19.48, etc. : emphatically, τὰς νέας τὰς πάσας Hdt.7.59.    II πᾶς is put between the Art. and Subst., to denote totality (V. A. 11), ὁ πᾶς ἀριθμός A.Pers.339 ; τὴν πᾶσαν ἵππον Hdt.1.80 ; τὸ πᾶν πλῆθος Th.8.93 ; οἱ πάντες ἄνθρωποι absolutely all... X.An.5.6.7, etc. ; so πᾶν the neut.with the Art. itself becomes a Subst., τὸ πᾶν the whole, A.Pr.275,456, etc., v. infr. D. IV; τὰ πάντα the whole, Id.Eu.415 ; τοῖς πᾶσιν in all points, Th.2.64, 5.28 ; οἱ πάντες all of them, Hdt.1.80 ; but also, the community, opp. οἱ ὀλίγοι, Th.4.86 ; ἡ μὲν [τάξις] πάντα ἕν, ἡ δὲ πάντα ὅλον, ἡ δὲ πάντα πᾶν all things as a unity, as a totality, as an integral sum, Dam.Pr. 206.    C with Numerals to mark an exact number, ἐννέα πάντες full nine, Od.8.258, cf. 24.60 ; ἐννέα πάντ' ἔτεα Hes. Th.803 ; δέκα πάντα τάλαντα Il.19.247, etc. ; but κτήνεα τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλιαἔθυσε 3,000 of all kinds, Hdt.1.50 ; τὸν ἀρχιτέκτονα . . ἐδωρήσατο πᾶσι δέκα with ten presents of all kinds, Id.4.88 ; Παυσανίῃ πάντα δέκα ἐξαιρέθη Id.9.81 ; τὰ πάντα μυρία Id.3.74; πάντα θύειν ἑκατόν Pi.Fr.170; πάντα χίλια ἔθυεν Porph.Abst.2.60.    II with the Art., in all, οἱ πάντες . . εἷς καὶ ἐνενήκοντα Hdt.9.70, cf. 1.214, Th.1.60, 3.85, etc. ; τριήρεις . . τὰς πάσας ἐς διακοσίας Id.1.100, cf. 7.1 ; ἐν εἴκοσι ταῖς πάσαις ἡμέραις Arr.An.1.11.5.    D Special Usages : in dat. pl. masc. πᾶσι, with or in the judgement of all, Il.2.285, S.OC1446 ; ὁ πᾶσι κλεινός Id.OT8 ; κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου κάρα ib.40.    2 fem. pl., ἔδοξε πάσαις (sc. ταῖς ψήφοις) carried unanimously, IG12(3).168.14 (Astypalaea, ii/i B. C.), cf. Luc. Bis Acc. 18,22.    II neut. pl. πάντα all kinds of things, Hom., freq. in phrase δαίδαλα πάντα, Il.5.60,al. ; οἰωνοῖσι πᾶσι 1.5.    2 πάντα γιγνόμενος becoming all things, i. e. assuming every shape, Od.4.417.    3 πάντα εἶναί τινι to be everything to one, ἦν οἱ . . τὰ πάντα ἡ Κυνώ Hdt.1.122; ἦσάν οἱ πάντα —ἅπαντα codd.) αἱ Συρήκουσαι Id.7.156 ; Εὔβοια αὐτοῖς πάντα ἦν Th.8.95 ; πάντ' ἐκεῖνος ἦν αὐτοῖς D.18.43 ; π. ἦν Ἀλέξανδρος (sc. ὑμῖν) Id.23.120 ; π. εἶναι ἔν τισι to be all in all among them, Hdt.3.157.    4 πάντα as Adv. for πάντως, in all points, entirely, wholly, π. νοήμονες Od.13.209 ; π. γὰρ οὐ κακός εἰμι 8.214 ; ὁ πάντ' ἄναλκις S.El.301 ; τῷ πάντ' ἀγαθῷ Id.Aj.1415 (anap.); τὸν πάντ' ἄριστον Id.OC1458 ; πάντ' ἐπιστήμης πλέων Id.Ant.721 (hence παντάγαθος, παντάριστος, etc. as compd. words); τὰ πολλὰ π. almost throughout, Hdt.5.67, cf. 1.203, 2.35 ; but τὰ π. in every way, by all means, altogether, Id.5.97 ; οἰόμενοι τὰ π. νικᾶν X. An.2.1.1 ; ὁ τὰ π. φιλαίτατος Theoc.7.98 ; also ἐς τὰ π. Th.4.81 ; κατὰ π. ibid., Pl.Ti.30d.    III neut. sg., τὸ πᾶν the whole (V. B. 11), περὶ τοῦ π. δρόμον θέειν Hdt.8.74 ; πολλοῦ γε καὶ τοῦ π. ἐλλείπω A. Pr.961 ; τοῦ π. ἡμαρτηκέναι Pl.Phdr.235e ; ἄξιοι τοῦ π. Id.Sph.216c ; τὸ πᾶν as Adv., completely, altogether, A.Supp.781 (lyr.), S.El.1009, Pl.Lg.959a, etc. (but, for all that, nevertheless, A.D.Synt.188.27) : with neg., at all, οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν A.Pr.217, etc. ; also πᾶν alone, Hdt.1.32, etc.    b in Philos., τὸ πᾶν the universe, Emp.13, Pythag. ap. Arist.Cael.268a11, Pl.Ti.28c, 30b, etc.; including τὸ κενόν (opp. τὸ ὅλον), Placit.2.1.7 ; also, Pythag. name for ten, Iamb. in Nic.p.118P., Theol.Ar.59.    c τῷ παντί in every point, altogether, X.HG7.5.12, etc.    d τὸ π., = μολυβδόχαλκος, Ps.- Democr. Alch.p.56 B., Maria ap.Zos.Alch.p.192 B.    2 πᾶν anything, πᾶν μᾶλλον ἢ στρατιήν οἱ ἐδίδου Hdt.4.162 ; εἴη δ' ἂν πᾶν anything is possible, ib.195 ; πᾶν ποιῶν by any means whatever, Pl.Ap.39a (also πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν ibid. ; πᾶν ποιεῖν ὥστε . . Id.Phd.114c), cf. Pi.I. 4(3).48 ; πᾶν ἂν ἔπραξαν Lys.9.16 : more freq. in pl., πάντα ποιῶν Id.12.84, D.21.2 ; π. ποιεῖν ὅπως . . X.HG7.4.21 ; πάντα τολμῶν S.OC 761 ; cf. A. 111.2.    3 ἐπὶ πᾶν on the whole, in general, Pl.Lg. 875d ; ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν Id.Euthd.279e, etc.; τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν Th.3.82.    4 παντὸς μᾶλλον more than anything, i. e. above all, Pl.Cri.49b, Prt.344b, Grg.527b ; π. μᾶλλον οὐ Id.Phdr.228d : in answers, π. γε μᾶλλον quite so, Id.Phd.67b.    IV with Preps., εἰς πᾶν προελήλυθε μοχθηρίας D.3.3 ; ἐς τὸ πᾶν altogether, A.Ag.682 (lyr.), Eu.52,83 ; ἐν παντὶ ἀθυμίας εἶναι to be in utter despair, Th.7.55 : more freq. ἐν παντὶ εἶναι, ἐν παντὶ κακοῦ εἶναι, to be in great danger or fear, Pl.Smp.194a, R.579b ; ἐν π. γενέσθαι Id.Euthd.301a ; ἐμ παντὶ ἐοῦσα IG42(1).122.27 (Epid., iv B. C.); ἐν παντὶ εἶναι μή . . to be in great fear lest... X.HG5.4.29 ; ἐς πᾶν κακοῦ ἀπίκατο Hdt.7.118 ; ἐς πᾶν ἀφικέσθαι X.HG6.1.12 ; εἰς πᾶν ἐλθεῖν D.54.13 ; ἐπὶ πᾶσιν in all things, καιρὸς δ' ἐπὶ π. ἄριστος Hes.Op.694 ; but also, finally, Philostr.VS2.11.1, al. ; περὶ παντὸς ποιεῖσθαι esteem above all,X.HG7.1.26, An.1.9.16 ; πρὸ παντὸς εὔχεσθαι wish above all, Pl.Phdr.239e ; διὰ παντός (sc. χρόνου) for ever, continually, S.Aj.705 (lyr.), Th.1.38, etc. ; also, altogether, Pl.R.407d ; διὰ πάντων Id.Sph.254b ; ὁ κατὰ πάντων λόγος the common formula, PMag.Par.1.2186 ; ἡ κ. π. τελετή ib.1596, PMag.Lond. 121.872 ; μέχρι παντός for ever, Str.8.6.18 ; εἰς τὸ πᾶν ἀεί A.Ch.684 ; ἐς τὸ πᾶν χρόνου Id.Eu.670.    V διὰ πασῶν (sc. χορδῶν), v. διαπασῶν.    VI οὐ πᾶς not any, i.e. none, LXX Ps.142(143).2, Ev.Luc.1.37, Ep.Gal.2.16, al. ; ἄνευ πάσης ταραχῆς without any disturbance, D.S.15.87.
πᾶς (B), Cypr.,

   A = παῖς, Inscr.Cypr. 106, 210 H.
πᾶς (C),

   A = πατήρ (Syracus.), EM651.7.

Greek (Liddell-Scott)

πᾶς: ὁ, ἴδε ἐν λ. πάππας.

French (Bailly abrégé)

πᾶσα, πᾶν ; gén. παντός, πάσης, παντός ; plur. πάντες, πᾶσαι, πάντα ; gén. πάντων, πασῶν, πάντων, dat. πᾶσι, πάσαις, πᾶσι, etc.
tout, toute;
A. I. au sg. :
1 au sens partitif chaque, chacun : οἱ δ’ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες πρόσσω πᾶς πέτεται IL chacune de ces guêpes pleine d’ardeur vole en avant ; avec un gén. : πᾶς Ἑλλήνων SOPH tout Grec, chaque Grec ; πᾶς ἀνήρ SOPH tout homme ; πᾶς ἄνθρωπος ATT tout être humain ; πᾶς τις tout homme (cf. fr. tout un chacun) ; πᾶς ὅστις tout homme qui ; πᾶν ὅσον tout ce qui ; παντός ἐστι avec l’inf. : c’est l’affaire de chacun de, etc.
2 tout entier, tout : πᾶσαι πύλαι IL les portes tout entières ; τὴν φάτνην ἐοῦσαν χαλκέην πᾶσαν HDT la crèche toute d’airain, entièrement d’airain ; πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον IL dis toute la vérité ; πᾶν κράτος SOPH pleine puissance, càd la plus haute puissance ; avec l’art. : κεῖνος ἡ πᾶσα βλάβη SOPH celui qui est tout à fait méchant, corrompu ; πάντα εἶναί τινος SOPH être tout à fait dépendant de qqn;
II. au plur. tous, joint à un nom : πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι IL vous tous, dieux, et vous toutes, déesses ; avec un gén. partit. : Σαμίων πάντες THC tous ceux des Samiens ; πάντες ὅσοι tous ceux qui ; πάντες ἄριστοι IL, OD tous les meilleurs (cf. lat. optimus quisque), πᾶσι IL, SOPH auprès de tous ou devant tous, càd dans l’opinion de tous, d’après le jugement de tous;
B. construct.
I. avec un subst. précédé ou non de l’article;
1 sans l’article, pour marquer que le subst. est employé au sens collect. : tout entier : πᾶσα γῆ toute la terre ; πάντες ἄνθρωποι ATT tous les hommes qu’on peut imaginer;
2 avec l’article : πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν λέγειν THC dire toute la vérité ; πᾶν τοὐναντίον ATT tout le contraire ; précédé de l’article quand on veut marquer que la totalité est opposée aux parties isolées : τὸ πᾶν le tout, tout ensemble ; τὰ πάντα, m. sign., ou chez les philos., l’univers ; ὁ πᾶς ἀριθμός ESCHL le nombre total (des vaisseaux) ; οἱ πάντες ἄνθρωποι XÉN les hommes tous ensemble (sans exception) ; τὸ πᾶν κράτος HDT la toute puissance;
II. avec un n. de nombre : ἐννέα πάντες OD neuf complètement, neuf sans qu’il en manque un, pas moins que neuf ; δέκα πάντες IL, ἔνδεκα πάντες OD, δώδεκα πάντες OD dix, onze, douze complètement ; ou pour marquer une idée de variété : κτήνεα πάντα τρισχίλια trois mille têtes de bétail de toute espèce ; avec l’article, pour appeler l’attention sur l’idée de l’ensemble : τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας THC trente jours en tout, οἱ πάντες ὡς ὀκτωκαίδεκα XÉN dix-huit en tout;
C. πᾶς employé au neutre subst. ou adv. :
I. • τὸ πᾶν, le tout, la chose principale, l’important ; particul.
1 adv. c. πάντως, en tout, tout à fait, complètement, absolument ; de même • ἐς τὸ πᾶν ESCHL, • τῷ παντί XÉN ; avec idée de temps τὸ πᾶν LUC toujours;
2 tout, tout le possible : περὶ παντὸς ποιεῖσθαι ATT estimer au-dessus de tout ; πᾶν ποιεῖν PLAT, πᾶν πράττειν LYS faire tout son possible ; ou avec le gén. ἐς πᾶν κακοῦ ἀφικνεῖσθαι HDT en arriver à tout le malheur possible, à l’extrême malheur ; ἐν παντὶ ἀθυμίας εἶναι THC être dans un découragement absolu ; εἰς πᾶν ἀφικνεῖσθαι XÉN en venir à se trouver dans le plus grand danger ; • διὰ παντός pendant tout le temps, continuellement, toujours ; ou absolument, communément, généralement ; • εἰς τὸ πᾶν (avec ou sans χρόνου) pour toujours;
II. • πάντα tout le possible : πάντα γίγνεσθαι OD devenir toute sorte de choses, prendre toutes les formes, se changer en toute forme ; πάντα ou τὰ πάντα εἶναί τινι être tout pour qqn, càd l’homme ou la chose importante par excellence ; πάντα ou τὰ πάντα en tout, à tous les points de vue, sous tous les rapports ; πάντα tout à fait, entièrement, complètement ; τὰ πολλὰ πάντα la plupart du temps ; τὰ πάντα νικᾶν XÉN vaincre sur tous les points ; avec idée de temps continuellement ; sur διὰ πασῶν, v. διαπασῶν.
Étymologie: du thème pron. πο-, v. *πός.

English (Autenrieth)

pl. gen. fem. πᾶσέων, πᾶσάων, dat. πάντεσσι: sing., every (one), Il. 16.265, Od. 13.313; pl., all, ἐννέα πάντες, nine ‘in all,’ Il. 7.161, Od. 8.258; whole, entire, Il. 2.809, Od. 17.549; all sorts, all kinds, in pl., Il. 1.5, etc.—Neut. pl. as adv., πάντα, in all respects, in the Iliad mostly in comparisons, but in the Odyssey only so in Od. 24.446; all over, Od. 16.21, Od. 17.480.

English (Slater)

πᾱς (πᾶς, παντί, πάντ(α), πάντες, πάντων, πάντας; πᾶσα, -ας, -αν, -αι, -ᾶν, -αις(ι), -ας; πάν, παντός, παντί, πάν αμπ; πᾶν, πάντα, πάντων, πᾶσι(ν), πάντ(α): the form πᾶν is rejected altogether by Schr., Proll., p. 23, but retained by Snell, (I. 4.48), fr. 122. 9 ?. The α is guaranteed short (O. 2.85), but long (I. 4.48), where however a digamma follows: v. Radt on Pa. 6. 180.)
   1 (the) whole (of); all the
   a preceded by art. ὁ πᾶς χρόνος (P. 1.46) pro subs., πολλά μοι ὑπ' ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας φωνάεντα συνετοῖσιν· ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμανέων χατίζει (Beck: πᾶν codd.:? on the whole ) (O. 2.85) τί θεός; τὸ πάν (Schr.: πᾶν codd.) fr. 140d.
   b without art. οὐδ' ἔλαθ Αἴπυτον ἐν παντὶ χρόνῳ κλέπτοισα θεοῖο γόνον in this whole time (O. 6.36) ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν λᾴαν τε πᾶσαν (O. 10.44) ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος (Schr.: πᾶν codd.) (O. 10.76) δεῖξέν τε πᾶσαν τελευτὰν πράγματος (O. 13.75) καὶ πᾶσαν κάτα Ἑλλάδ (O. 13.112) πάντα λόγον θέμενος σπουδαῖον παρεκοινᾶθ (P. 4.132) εἰμὶ δ' ἄσχολος ἀναθέμεν πᾶσαν μακραγορίαν (P. 8.30) κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ ἔννεπεν (P. 9.96) ὁ δέ οἱ φράζε καὶ παντὶ στρατῷ (N. 1.61) πολλὰ γάρ μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα λιτάνευεν (N. 5.31) [[[πᾶσα]] πόλις (sic interp. Σ.) (N. 5.47) ] εἰ δ' ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργάν, ἀμφότερον δαπάναις τε καὶ πόνοις (I. 1.41) πλαγίαις δὲ φρέ- νεσσιν οὐχ ὁμῶς πάντα χρόνον θάλλων ὁμιλεῖ (I. 3.6) χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι fr. 42. 4. “Ἴλιον πᾶσάν νιν ἐπὶ π[έδον] κατερεῖψαι Πα. 8A. 22.
   2 all, every
   a adj. ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν (O. 1.13) αὐτὰ δέ σφισιν ὤπασε τέχναν πᾶσαν (O. 7.51) ἔα πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν χωρὶς ἀθανάτων (O. 9.40) ἔργων πρὸ πάντων (O. 10.23) ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ (O. 14.9) ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι (P. 1.41) σε ποτὶ πάντα λόγον ἐπαινεῖν (P. 2.66) ἐν πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει (P. 2.86) “ἀγρούς τε πάντας” (P. 4.149) πράγματι παντὶ (P. 4.278) πάσαισι γὰρ πολίεσι (P. 7.9) “τέλος οἶσθα καὶ πάσας κελεύθους” (P. 9.45) ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοις (P. 9.102) γόνον τέ οἱ φέρτατον ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πᾶσι θυμὸν αὔξων (Mingarelli: πάντα codd., fort. recte) (N. 3.58) ἀλλ' ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ ἀκάτῳ, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ ἀπ Αἰγίνας (N. 5.2) πότμος δὲ κρίνει συγγενὴς ἔργων πέρι πάντων (N. 5.41) χαίρω δ' ὅτι ἐσλοῖσι μάρναται πέρι πᾶσα πόλις (contra Σ, πᾶσαπόλις) (N. 5.47) ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ (N. 7.52) βίαια πάντ' ἐκ ποδὸς ἐρύσαις (N. 7.67) πὰν δὲ τέλος ἐν τὶν ἔργων (Schr.: πᾶν codd.) (N. 10.29) κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ' ὀξύτατον ὄμμα (N. 10.62) δένδρεά τ' οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐπέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν (N. 11.40) γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ πέταται (I. 1.49) καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας (I. 2.39) ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος οὖρος πάντας ἀνθρώπους ἐπαίσσων ἐλαύνει (I. 4.6) ἐπέψαυσαν κατὰ πὰν τέλος (Schr.: πᾶν codd.) (I. 4.11) γαίας τε πάσας καὶ βαθύκρημνον πολιᾶς ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ (I. 4.55) ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ' ἀρετάς (I. 6.56) τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν (Schr.: πᾶν codd.) (I. 8.14) Χάρισι πάσαι[ς fr. 6e. ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα Χρόνον μακάρων fr. 33. “πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει” fr. 43. 3. κατὰ πᾶσαν ὁδὸν (Pae. 4.6) ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων (Pae. 6.132) τὸ πάντων ἔργων ἱερώτ[ατον (Pae. 8.74) ]α πᾶσαι[ ἀ]μφίπολ[οι] Κεφ[αλ]λαν[ (Pae. 20.18) παντὶ δ' ἐπὶ φθόνος ἀνδρὶ κεῖται ἀρετᾶς Παρθ. 1. . προβάτων γὰρ ἐκ πάντων κελάρυξεν θηλᾶν γάλα *fr. 104b. 1.* πάντες ἴσᾳ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν fr. 124. 7. add. adj., διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα δύναμις their completely disparate power (N. 6.2) ἢ γυναικείῳ θράσει ψυχρὰν φορεῖται πᾶσαν ὁδὸν θεραπεύων fr. 123. 9. pr. adj., in full, to the full, σὺν γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ καὶ τὰ γλυκἔ ἄνεται πάντα βροτοῖς (O. 14.6) πᾶσαν εὐφροσύναν τάνυεν (P. 4.129) ἀλλ' Ὅμηρός τοι τετίμακεν δἰ ἀνθρώπων, ὃς αὐτοῦ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν (I. 4.38)
   b subs., everyone, everything Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ (O. 2.17) πόσις ὁ πάντων Ῥέας ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον (O. 2.77) χρὴ δὲ κατ' αὐτὸν αἰεὶ παντὸς ὁρᾶν μέτρον (P. 2.34) σαίνων ποτὶ πάντας (P. 2.82) πάντα ἰσάντι νόῳ (P. 3.29) λέξατο πάντας ἐπαινήσαις Ἰάσων (P. 4.189) παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμεν (P. 5.25) “κύριον ὃς πάντων τέλος οἶσθα” (P. 9.44) ὁ δὲ καιρὸς ὁμοίως παντὸς ἔχει κορυφάν (P. 9.79) τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ' ὁμῶς (N. 1.53) τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν (N. 6.56) φαῖμέν κε γείτον' ἔμμεναι χάρμα πάντων ἐπάξιον (N. 7.88) βραχύ μοι στόμα πάντ' ἀναγήσασθ, ὅσων Ἀργεῖον ἔχει τέμενος μοῖραν ἐσλῶν (N. 10.19) πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον (N. 10.86) πάντα δ' ἐξειπεῖν ὅσ ἀγώνιος Ἑρμᾶς Ἡροδότῳ ἔπορεν ἵπποις (I. 1.60) χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ' ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν (πὰν Schr.) (I. 4.48) πάντ' ἔχεις (I. 5.14) Ζεὺς ὁ πάντων κύριος (I. 5.53) ἀλλὰ παρθένοι γάρ, ἴσθ' ὅτι, Μοῖσαι, πάντα (Pae. 6.55) ]παντα σφιν ἐφρα[ς (Pae. 8.86) ὀλοφύρομαι οὐδέν, ὅ τι πάντων μέτα πείσομαι (Pae. 9.21) σὺν δ ἀνάγκᾳ πὰν καλόν (Schr.: πᾶν codd. Athenaei) fr. 122. 9. σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ fr. 131b. 1. θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς (τὰ πάντα v. l.) fr. 141. Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων fr. 169. 1. πάντα θύειν ἑκατόν make all sacrifices in hundreds fr. 170. add. gen. τὸ δ' αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν (O. 1.100)
   3 fragg. & dub. [ὀργαῖς πάσαις (codd. contra metr.: ἄρχεις Bowra, alii alia) (P. 6.50) ] [νωμᾶ πάσαις (codd. contra metr.: νεῖμ' ἁπάσαις Hermann) (I. 2.22) ] στεφα]νοισι παν[ (v. l. νιν ap. Σ.) Πα. . 1. ]τι πᾳντᾳ[ Δ. 4. c. 4. πάντ' ἐπ οἶμον *fr. 107a. 6*. πάντων γὰρ ὑπέρβιος ανα[ fr. 140a. 54 (28). ἐπεὶ πᾳντᾳ[ ?fr. 334a. 11.

English (Abbott-Smith)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, gen., παντός, πάσης, παντός, [in LXX chiefly for כֹּל;]
all, every.
I.As adj.,
1.c. subst. anarth., all, every, of every kind: Mt 3:10 4:23, Mk 9:49, Lk 4:37, Jo 2:1o, Ac 27:20, Ro 7:8, Re 18:17, al. mult.; pl., all, Ac 22:15, Ro 5:12, He 1:6, al.; of the highest degree, π. ἐξουσία (προθυμία, χαρά), Mt 28:18, Ac 17:11, Phi 2:29, al.; also the whole (though in this sense more freq. c. art.), Mt 2:3, Ac 2:36, Ro 11:26.
2.C. art.(before the art., after the noun, or, denoting totality, between the art. and noun), all, whole: Mt 8:32 13:2, Mk 5:33, Lk 1:10, Ac 7:14, Ro 3:19, Ga 5:14, Eph 4:16, al.; pl., Mt 2:4, Mk 4:13, Ro 1:5, al.
II.As pron.,
1.masc. and fem., every one: Mk 9:49, Lk 16:16, He 2:9; seq. rel. pron., Mt 7:24, Ac 2:21, Ga 3:10, al.; c. ptcp. (anarth.), Mt 13:19, Lk 11:4; c. ptcp. (c. art.), Mt 5:22, Mk 7:8, Lk 6:47, Jo 3:8, Ro 1:16, al.; pl., πάντες, absol., all, all men, Mt 10:22, Mk 13:13, Lk 20:38, Jo 1:7 3:26, I Co 8:1, al.; οἱ π. (collectively, as a definite whole), Ro 11:32, I Co 1:17, Eph 4:13, al.; π. οἱ (ὅσοι), Mt 4:24, Mk 1:32, Lk 4:40, al.
2.Neut.,
(a)sing., πᾶν, everything, all: πᾶν τό, c. ptcp., I Co 10:25, 27, Eph 5:13, I Jo 2:16 5:4 (sc. ὄν); πᾶν ὅ, Jo 17:2, Ro 14:23; collectively, of persons (Westc., in l.), Jo 6:37, 39; c. prep., in adverbial phrases, διὰ παντός, always, Mt 18:10, al.; ἐν παντί, in everything, in every way, II Co 4:8, Phi 4:6, al.;
(b)pl., πάτνα, all things: absol., Jo 1:3, I Co 2:10, He 2:8, al.; of certain specified things, Mk 4:34, Lk 1:3, Ro 8:28, I Th 5:21, al.; acc., πάντα, adverbially, wholly, in all things, in all respects, Ac 20:35, I Co 9:25, al.; c. art., τὰ π., all things (a totality, as distinct from anarth. πάντα, all things severally; cf. Westc, Eph., 186f.), absol.: Ro 11:36, I Co 8:6, Eph 3:9, He 1:3, al.; relatively, Mk 4:11, Ac 17:25, Ro 8:32, al.; πάντα, c. ptcp., Mt 18:31, al.; πάντα ταῦτα (ταῦτα π.), Mt 6:32, 33, al.; πάντα, c. prep, in adverbial phrases, πρὸ πάντων, above all things, Ja 5:12, I Pe 4:8; ἐν π́, in all things, in all ways, I Ti 3:11, I Pe 4:11, al.; κατὰ πάντα, in all respects, Ac 17:22, al.
3.C. neg., πᾶς οὐ (μή) = οὐδείς, v.s. οὐ and μή, and cf. M, Pr., 245f.

English (Strong)

including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole: all (manner of, means), alway(-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no(-thing), X thoroughly, whatsoever, whole, whosoever.

Greek Monotonic

πᾶς: πᾶσα, πᾶν, γεν. παντός, πάσης, παντός· γεν. πληθ. αρσ. και ουδ. πάντων, θηλ. πασῶν, Ιων. πᾱσέων, Επικ. πᾱσάων [σᾱ]· δοτ. πληθ. αρσ. και ουδ. πᾶσι, Επικ. πάντεσσι, Λατ. omnis,
Α.όλοι, όταν χρησιμ. για πολλούς· όταν αναφέρεται σε έναν μόνο, όλος, ολόκληρος.
I. 1. στον πληθ., όλοι, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, σε Ομήρ. Ιλ.· τῶν Σαμίων πάντες, σε Θουκ.· ἅμα πάντες, πάντες ἅμα, όλοι μαζί, σε Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.
2. με υπερθ., πάντες ἄριστοι, όλοι οι ευγενείς, Λατ. optimus quisque, σε Όμηρ.
II. ολότητα, σύνολο, πᾶσα ἀλήθεια, όλη η αλήθεια, σε Ομήρ. Ιλ.· χαλκέη πᾶσα, όλος ο χαλκός, σε Ηρόδ.· ἦν ἡ μάχη ἐν χερσὶ πᾶσα, ολόκληρη χέρι με χέρι, σε Θουκ.· ἡ πᾶσα βλάβη, τίποτα άλλο παρά μόνο βλάβη, σε Σοφ.
III. ἕκαστος, ο καθένας, σε Όμηρ. κ.λπ.· πᾶς χώρει, άσε τους όλους να φύγουν, σε Αριστοφ.· επίσης, πᾶς ἀνήρ, σε Σοφ. κ.λπ.· πᾶς τις, κάθε ένας μόνος του, σε Ηρόδ. κ.λπ.· πᾶς ὅστις..., σε Σοφ.· πᾶν ὅσον, σε Αισχύλ. κ.λπ. Β. I. Όταν χρησιμοποιείται το άρθρο, γενικά τίθεται μετά το πᾶς, πᾶσα τὴν δύναμιν, όλη η δύναμή τους, σε Ηρόδ.· πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, σε Θουκ.
II. όταν το πᾶς τίθεται μεταξύ άρθρου και ουσ. δηλώνει ολότητα, ενότητα, ὁ πᾶς ἀριθμός, σε Αισχύλ.· τὸ πᾶν πλῆθος, σε Θουκ.
III. ως ουσ., τὸ πᾶν, το όλον, το παν, σε Αισχύλ.· τὰ πάντα, όλα, τα πάντα, στον ίδ. Γ. I. Με αριθμητικά σημαίνει τον ακριβή αριθμό, ἐννέα πάντες, εξ ολοκλήρου εννέα, όλοι εννέα, όχι λιγότεροι, σε Ομήρ. Οδ.· δέκα πάντα τάλαντα, σε Ομήρ. Ιλ.· αλλά, κτήνεα τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε, 3.000 από όλα τα είδη, σε Ηρόδ.
II. μαζί με το άρθρο, εν όλω, συνολικά, οἱ πάντες εἷς καὶ ἐννενήκοντα, στον ίδ. Δ. Ειδικότερες χρήσεις·
I. 1. σε δοτ. πληθ. αρσ. πᾶσι, με ή σύμφωνα με την κρίση όλων, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ.
2. πᾶσι ως ουδ., σε όλα, συνολικά, σε Σοφ.
II. 1. πάντα γίγνεσθαι, γίνομαι τα πάντα, δηλ. λαμβάνω κάθε μορφή, σε Ομήρ. Οδ.· εἰς πᾶν ἀφικνεῖσθαι, ρισκάρω τα πάντα, σε Ξεν.
2. πάντα εἶναί τινι, είμαι το παν για κάποιον, σε Ηρόδ., Θουκ. κ.λπ.
3. πάντα, ως επίρρ. αντί πάντως, σε όλα τα σημεία, ολοκληρωτικά, συνολικά, σε Ομήρ. Οδ., Σοφ. κ.λπ.· αλλά, τὰ πάντα, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, σε Ηρόδ.
III. 1. ουδ. ενικ. τὸ πᾶν, ολόκληρο το βιος κάποιου, περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θέειν, στον ίδ.· τοῦ παντὸς ἐλλείπειν, σε Αισχύλ.· το πᾶν ως επίρρ., συνολικά, ολοσχερώς, σε Σοφ. κ.λπ.· με άρνηση, καθόλου, σε Αισχύλ.
2. πᾶν, καθετί, το παν, οτιδήποτε, πᾶν μᾶλλον ἢ στρατίην, οτιδήποτε καλύτερο από το στράτευμα, σε Ηρόδ.· πᾶνποιῶν, με όλα τα μέσα, με κάθε τρόπο, σε Πλάτ.· ομοίως, πάντα ποιῶν, σε Δημ.
3. ἐπὶ πᾶν, εξ ολοκλήρου, γενικά, συνολικά, σε Πλάτ.
4. παντὸς μᾶλλον, πάνω απ' όλα, απολύτως, απαραιτήτως, Λατ. ita ut nihil supra, στον ίδ.· σε αποκρίσεις, πᾶν γε μᾶλλον, ναι, απόλυτα έτσι, στον ίδ.
5. με πρόθ., ἐς πᾶν κακοῦ ἀπικέσθαι, στο αποκορύφωμα της, σε Ηρόδ.· ομοίως, εἰςπᾶν ἀφικέσθαι, σε Ξεν.· ἐς τὸ πᾶν, ολοσχερώς, σε Αισχύλ.· ἐν παντὶ ἀθυμίας εἶναι, βρίσκεται στα άκρα της απόγνωσης, σε Θουκ.· περὶπαντὸς ποιεῖσθαι, εκτιμώ πάνω απ' όλα, Λατ. maximi facere, σε Ξεν.· διὰ παντός (ενν. χρόνου), ή ως μία λέξη διάπαντος, για πάντα, συνεχώς, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ.· αλλά επίσης, απολύτως, ολοσχερώς, ολότελα, συνολικά, σε Θουκ., Πλάτ.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

πᾶς πᾶσα πᾶν, Aeol. παῖς παῖσα πᾰ́ν; gen. παντός πάσης παντός, dat. παντί πάσῃ\n παντί, Aeol. πάντι; acc. πάντα πᾶσαν πᾶν, Aeol. fem. παῖσαν en n. πάν; plur. πάντες πᾶσαι πάντα, gen. πάντων πασῶν πάντων, fem. ep. πᾱσᾱ́ων, ep. Ion. πᾱσέων, Aeol. fem. παίσαν, dat. πᾶσι(ν) πάσαις\n πᾶσι(ν), ep. πάντεσσι(ν), Aeol. fem. παίσαις, acc. πάντας πάσας\n πάντα; prosodisch steeds πᾱ-, maar Aeol. en Dor. n. πᾰ́ν en alg. in\n comp. (ἅπᾰν); (drukt volledigheid uit) elk, ieder, geheel, alle(n) adj. alleen sing., van een enkele persoon of zaak, vooral bij collectiva (niet-telbare subst. ) (ge)heel, louter, helemaal, compleet, volledig, totaal predicatief, bij een ingesloten subj. of een subst. zonder lidw.. πᾶς δ᾿ ἄρα χαλκῷ λάμπε hij straalde helemaal door het brons Il. 11.65; πᾶσαν ἀλήθειαν κατάλεξον vertel volledig de waarheid Il. 24.407; ἐπεὶ δὴ πᾶσαν ἐφημοσύνην ἀπέειπε toen hij de opdracht geheel had uitgesproken Od. 16.340. in proza heeft het subst. meestal een lidw.:; πᾶσαν τὴν ἑωυτῆς δύναμιν heel haar eigen strijdmacht Hdt. 1.214.1; εἰρήκαμεν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν wij hebben volledig de waarheid gesproken Thuc. 6.87.1; τὸν ἀριθμὸν πάντα het getal als geheel Plat. Tht. 147e; ook bij ptc. subst.: πᾶν τὸ ἐλλεῖπον al het ontbrekende ( of alles wat ontbreekt) Xen. Mem. 2.4.6. attributief zonder lidw.: πᾶσα γῆ de gehele aarde Thuc. 2.43.3; παντὶ σθένει met alle kracht Plat. Lg. 646a; ἐν πάσῃ ἀναρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ in complete anarchie en wetteloosheid Plat. Resp. 575a; πᾶσα ἀνάγκη het is absoluut noodzakelijk Plat. Phaedr. 240a; πᾶσαν ἔχει κακίαν het impliceert louter boosaardigheid Dem. 18.279. met direct voorafgaand lidw., om iets als complete eenheid aan te duiden:; ὁ πᾶς ἀριθμός het totale aantal Aeschl. Pers. 339; κεῖνος, ἡ πᾶσα βλάβη hij, die complete schurk Soph. Ph. 622; τὴν πᾶσαν ἵππον de complete ruiterij Hdt. 1.80.2; τὸ πᾶν πλῆθος τῶν ὁπλιτῶν de totale massa hoplieten Thuc. 8.93.3; ook met pron.: τόδ ( ε )... πᾶν κράτος deze almacht Soph. Ph. 142. sing. en plur. van een groep of verzameling (telbaar) ieder, elk, alle(n) sing. van de afzonderlijke leden van een groep ieder, elk predicatief:. οἱ δ᾿ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες... πᾶς πέτεται en met dapper hart... vliegt iedere (wesp) rond Il. 16.265; ἄκουε πᾶς luisteren iedereen! Aristoph. Th. 372. attributief, met subst.:; πᾶς ἀνήρ iedere man Soph. Ai. 1366; ἀμήχανον παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψυχήν het is onmogelijk van iedere man de gemoedstoestand te leren kennen Soph. Ant. 175; met adj. subst. of ptc. subst.:; πᾶς ὁ ἄδικος οὐχ ἑκὼν ἄδικος iedere onrechtvaardige is niet uit eigen beweging onrechtvaardig Plat. Lg. 731c; NT met ontk. niemand, niets:. οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα niets zal onmogelijk zijn van godswege NT Luc. 1.37. zelfstandig, met pron. indef.:; πᾶς τις iedereen Aeschl. Ag. 1205; met gen. partit.:; πᾶς Ἑλλήνων ieder van de Grieken Soph. OC 597; met pron. rel.:; πᾶν ὅσον alles wat Aeschl. PV 787; πᾶς ὅστις ieder die Soph. Ai. 1413; alleen πᾶς:. χαλεπόν τι καὶ οὐχὶ παντός iets lastigs en niet voor iedereen weggelegd Plat. Alc.1. 129a; ἐμοὶ πᾶς ἱκανός voor mij is willekeurig wie voldoende Men. Epitr. 221. plur. van alle leden van een groep alle(n) predicatief bij een ingesloten subj. zonder lidw..; θεοὶ... ἴτ ’ ἴτε πάντες goden... komt, komt allen Aeschl. Sept. 109; versterkt met adv.. ἅμα πάντες allemaal samen Il. 24.253 = ὁμοῦ πάντες Soph. El. 715; ἐννέα πάντ᾿ ἔτεα negen jaar in totaal Hes. Th. 803. in proza heeft het subst. meestal een lidw.; ook adj. subst. of ptc. subst.: πάντα τὰ μέλλοντα al wat gaat gebeuren Aeschl. PV 101; οἱ δ ’ ἵπποι πάντες εἶχον προμετωπίδια de paarden hadden allemaal voorhoofdpantsers Xen. An. 1.8.7; πάντα τὰ τοιαῦτα al dat soort dingen Plat. Tht. 204d; τοὺς πελέκεας,... δώδεκα πάντας die bijlen, twaalf in totaal Od. 19.574. attributief zonder lidw.. πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι alle goden en godinnen Il. 8.5; πάντες ἄριστοι al de besten Il. 9.3. met direct voorafgaand lidw. om iets als complete eenheid aan te duiden; τὰς νέας τὰς πάσας de gehele vloot Hdt. 7.59.2; τὰ πάντα μέρη de gezamenlijke delen Plat. Tht. 204a; οἱ πάντες ἄνθρωποι alle mensen bij elkaar ( of de hele mensheid) Xen. An. 5.6.7; subst.. οἱ πάντες de meerderheid Thuc. 4.86.4. zelfstandig; φόβος ἔλλαβε πάντας panische angst deed allen op de vlucht slaan Il. 11.402; ἐόντων... πάντων ἑτοίμων toen alles klaar was Hdt. 1.27.1; met gen. part..; Σαμίων πάντες alle Samiërs Thuc. 8.75.3; met pron. rel..; πάντες ὅσοι allen die Plat. Tim. 18d; dat. plur. masc. πᾶσι voor iedereen, in de ogen van allen. ἀνάξιαι γὰρ πᾶσίν ἐστε δυστυχεῖν want iedereen vindt dat jullie geen ongeluk verdienen Soph. OC 1446. subst. neutrum zonder lidw. alles, al het mogelijke sing..; πᾶν μᾶλλον ἢ στρατιάν οἱ ἐδίδου hij wilde haar alles liever geven dan een leger Hdt. 4.162.4; πᾶν ποιεῖν al het mogelijke doen Plat. Ap. 39a; met gen. partit..; ἐς πᾶν κακοῦ ἀπίκατο ze hadden het toppunt van ellende bereikt Hdt. 7.118; ook zonder gen.. εἰς πᾶν ἀφικέσθαι in de grootste nood geraken Xen. Hell. 6.1.12. plur.. πάντα εἶναι τινι alles voor iemand betekenen Hdt. 7.156.1; ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα τεύχειν die met zijn handen alle mogelijke kunstwerken wist te produceren Il. 5.60; πάντα... γιγνόμενος allerlei vormen aannemend Od. 4.417; πάντα ποιεῖν al het mogelijke doen Lys. 12.84. met lidw. sing. τὸ πᾶν het geheel:; εἰς τὸ πᾶν βλέπειν naar het geheel kijken Plat. Tht. 175a; τὰ... πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι ὡμολόγηται er was vastgesteld dat de gezamenlijke delen het geheel vormen Plat. Tht. 204e; alles:; τοῦ παντὸς ἐλλείπω ik mis alles (van dergelijk gedrag) Aeschl. PV 961; ὁ περὶ τοῦ παντὸς δρόμος de wedloop waarin alles op het spel staat (d.w.z. op leven en dood) Hdt. 8.74.1; τὸ πᾶν κίνησις ἦν alles was in beweging Plat. Tht. 156a; ἄξιοι τοῦ παντός alles in de wereld waard Plat. Sph. 216c; τοῦ παντὸς ἡμάρτηκεν hij heeft zijn doel totaal gemist Plat. Phaedr. 235e; τῷ παντί in elk opzicht Xen. Hell. 7.5.12; filos. het universum, het heelal:. οὐδέ τι τοῦ πάντος κενεὸν πέλει niets van het universum is leeg Emp. B 13. plur.. ἦν οἱ ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα ἡ Κυνώ in zijn betoog was het Kyno voor en na Hdt. 1.122.3. adv. en adv. uitdr. adv. πάντως op elke manier, in elk opzicht, volstrekt, helemaal, absoluut met ontk. πάντως (...) οὐ:. πάντως οὐκέτι νῶϊ διακρίνεσθαι ὀΐω ik meen dat wij tweeën zeker niet meer uit elkaar gaan Od. 20.180; πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν want je zult hem zeker niet overtuigen Aeschl. PV 333. zonder ontk..; ἔδεε πάντως het was absoluut nodig Hdt. 1.31.2; ἄλλως τε πάντως καί in het bijzonder (omdat); in antwoorden zonder meer, natuurlijk; met imperat..; πάντως παρατίθετε ὅτι ἂν βούλεσθε zet vooral maar op tafel wat jullie willen Plat. Smp. 175b; met πᾶς en afleidingen. σκιδνάμενον πάντῃ πάντως zich verspreidend in elke richting op elke manier Parm. B 4.3; κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηθέντες op alle gebieden totaal verslagen Thuc. 7.87.6. n. sing. (τὸ) πᾶν in elk opzicht, geheel en al:; πρίν... τὸ πᾶν ἡμᾶς τ ’ ὀλέσθαι voordat wij helemaal te gronde gaan Soph. El. 1009; παντὸς μᾶλλον bovenal Plat. Crit. 49b; in antwoorden zonder meer:; παντός γε μᾶλλον absoluut Plat. Phaed. 67b; τῷ παντί in elk opzicht Xen. Hell. 7.5.12; n. plur. (τὰ) πάντα in alle opzichten:. τὰ πολλὰ πάντα in praktisch alle gevallen Hdt. 5.67.1; τὰ πάντα νικᾶν een volledige overwinning behalen Xen. An. 2.1.1. adv. uitdr. met prep..; διὰ παντός in elk geval Plat. Alc.1. 108b; ook van tijd; διὰ παντός altijd al Thuc. 1.38.1; ἐπὶ πᾶν in het algemeen Plat. Lg. 875d; ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν globaal genomen Plat. Euthyd. 279e; ἐς τὸ πᾶν in elk opzicht Aeschl. Eum. 52; ook van tijd. εἰς τὸ πᾶν ἀεί voor altijd Aeschl. Ch. 684 = ἐς τὸ πᾶν χρόνου Aeschl. Eum. 670; κατὰ πάντα in alle opzichten Plat. Tim. 30d; περὶ παντὸς ποιεῖσθαι boven alles stellen Xen. Hell. 7.1.26; πρὸ παντός bij uitstek Plat. Phaedr. 239e.

Etymological

Grammatical information: f.
Meaning: whole, all, every (Il.).
Other forms: πᾶσα, Cret. Thess. Arc. πάνσα, Aeol. παῖσα, ntr. πᾶν (beside παν-, ἅ-παν a.o.), Dor. Aeol. πάν.
Dialectal forms: Myc. pate \/pantes\/, pato \/pantos\/, pasa \/pasa\/, pasi \/pasi\/; kusupa \/ksumpas\/, tosopa \/tososospas\/.
Compounds: Very often as 1. member παν- (Schwyzer 437, Hoenigswald Lang. 16, 183ff., Leumann Hom. Wörter 98ff.), e.g. παν-ῆμαρ all day (ν 31; Sommer Nominalkomp. 65, Risch Mus. Helv. 2, 18, Ruijgh L'élém. ach. 120f.); more rare παντο-, e.g. παντο-μισής all-hateful (A.), παντο-κράτωρ, -ορος m. the Almighty (LXX; older παγ-κρατής, s. on κράτος). On the type Πανέλληνες Schwyzer 1, 77 and 88.
Derivatives: παντ-οῖος various, manifold (Il.; after ποῖος a.o.), -οδαπός id. (since h. Cer.; after ἀλλοδαπός a.o.); -οσε in all directions (Il.), -οτε always (Arist., hell.), -αχῃ̃, -αχοῦ, -αχόθεν, -αχόσε etc. (from) everywhere, every way (IA.). Enlargements πάγχυ (s.v.), πάν-υ altogether, very (Att., also Ion.) with unexplained , cf. on οὗτος; not better v. Sabler KZ 31, 278f., Mahlow Neue Wege 460, Lagercrantz GHÅ 31 (1925): 3, 135 ff., s. Thesleff Intensification 57 n. 1 (with extens. treatment), where, also unconvincing, as basis *πὰν εὖ is considered.
Origin: IE [Indo-European] [cf. 593] *ph₂ -ent- all
Etymology: Beside πᾶς from *παντ-ς (on the circumflex a hypothesis by Borger Münch. Stud. 3, 7 ff.), to which analog. πᾶν for πάν (< *πάντ), stands of old ἅ-πας (with copul. ἁ-), which can be identical with Skt. śáśvant-, if for *saśvant-, always repeting, uninterrupted, complete, whole, all after another, everybody; further s. πέπαμαι. Also the confirming OWNo. hund- (e.g. hund-víss = πάν-σοφος) has been, though with very doubtful right, connected with it (lit. in WP. 1, 367, Persson Beitr. 1, 193). -- Not wit Bopp, Curtius, Pedersen a.o. (s. Persson l.c.) to Lat. quantus. Remarkable is the same formation in Hitt. ḫumant- everybody, whole, all (Mezger KZ 77, 82ff.). To be rejeceted Kerényi Glotta 22, 35 (s. W.-Hofmann s. pānis). The Myc. form proves initial *p-. Toch. A puk, B po, pl. ponta (Adams, Dict. Toch. B 402).

Middle Liddell


Lat. omnis, all, when used of many; when of one only, all, the whole:
I. in pl. all, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι Il.; τῶν Σαμίων πάντες Thuc.; ἅμα πάντες, πάντες ἅμα all together, Il., etc.
2. with a Sup., πάντες ἄριστοι all the noblest, Lat. optimus quisque, Hom.
II. all, the whole, πᾶσα ἀλήθεια all the truth, Il.; χαλκέη πᾶσα all of bronze, Hdt.; ἦν ἡ μάχη ἐν χερσὶ πᾶσα all hand to hand, Thuc.; ἡ πᾶσα βλάβη nothing but mischief, Soph.
III. = ἕκαστος, every, Hom., etc.; πᾶς χώρει let everyone go, Ar.:—also, πᾶς ἀνήρ Soph., etc.; πᾶς τις every single one, Hdt., etc.; πᾶς ὅστις . . Soph.; πᾶν ὅσον Aesch., etc.
B. When the Art. is used, it is generally put after πᾶς, πᾶσαν τὴν δύναμιν all his force, Hdt.; πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν Thuc.
II. πᾶς is put between the Art. and Subst., to denote totality, ὁ πᾶς ἀριθμός Aesch.; τὸ πᾶν πλῆθος Thuc.
III. as a Subst., τὸ πᾶν the whole, Aesch.; τὰ πάντα the whole, Aesch.
C. With Numerals it marks an exact number, ἐννέα πάντες quite nine, full nine, no less, Od.; δέκα πάντα τάλαντα Il.; but, κτήνεα τὰ θύσιμα πάντα τρισχίλια ἔθυσε 3000 of all kinds, Hdt.
II. with the Article, in all, οἱ πάντες εἷς καὶ ἐννενήκοντα Hdt.
D. Special Usages:—in dat. pl. masc. πᾶσι, with or in the judgment of all, Il., Soph.
2. πᾶσι as neut., in all things, altogether, Soph.
II. πάντα γίγνεσθαι to become all things, i. e. assume every shape, Od.; εἰς πᾶν ἀφικνεῖσθαι to venture everything, Xen.
2. πάντα εἶναί τινι to be everything to one, Hdt., Thuc., etc.
3. πάντα as adv. for πάντως, in all points, entirely, wholly, Od., Soph., etc.:—but, τὰ πάντα in every way, by all means, altogether, Hdt.
III. neut. sg. τὸ πᾶν the whole, one's all, περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θέειν Hdt.; τοῦ π. ἐλλείπειν Aesch.: — τὸ πᾶν as adv., on the whole, altogether, Soph., etc.; with a negat. at all, Aesch.
2. πᾶν everything, anything, πᾶν μᾶλλον ἢ στρατιήν anything rather than an army, Hdt.; πᾶν ποιῶν by any means whatever, Plat.; so, πάντα ποιῶν Dem.
3. ἐπὶ πᾶν on the whole, in general, generally, Plat.
4. παντὸς μᾶλλον above all, absolutely, necessarily, Lat. ita ut nihil supra, Plat.:—in answers, π. γε μᾶλλον yes, absolutely so, Plat.
5. with Preps., ἐς πᾶν κακοῦ ἀπικέσθαι to all extremity of ill, Hdt.; so, εἰς πᾶν ἀφικέσθαι Xen.; ἐς τὸ πᾶν altogether, Aesch.:— ἐν παντὶ ἀθυμίας εἶναι in all extremity of despair, Thuc.:— περὶ παντὸς ποιεῖσθαι to esteem above all, Lat. maximi facere, Xen.:— διὰ παντὸς (sc. χρόνοὐ, or as one word διάπαντος, for ever, continually, Soph., Thuc., etc.: but also, altogether, Thuc., Plat.